Informace pro spotřebitele


Informuji tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, klienty, kteří jsou spotřebiteli, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, jejíž internetová adresa je: cak.cz